Voor meer informatie over de kerkdiensten, voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een bezoek kunt u contact opnemen met broeder J. Bogaard. Dit kan telefonisch op nummer 0174-242570, of via onderstaand contactformulier. Als u een bericht verstuurt wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Contactformulier

 

Voor meer informatie over de gemeente of de activiteiten kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad Mw. M. v.d. Pot- Close, De Noorderhoek 23, 2685 RJ Poeldijk tel. 0174-240282. Of via mirja@hetnet.nl

Rekeningnummers

Mocht u een rekeningnummer van onze kerk zoeken, deze zijn als volgt:

  • Kerkvoogdij: NL09 RABO 0135 3652 36
  • Diaconie: NL65 RABO 0135 3653 92
  • Bouwfonds: NL71 RABO  3436 1550 04


Kerkelijk bureau
Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor doorgeven van verhuizingen, aanvragen van attestaties, vestiging in of vertrek uit de gemeente. Ook voor toezending van de kerkbode of het huren van een ruimte in de kerk kunt u bij het kerkelijk bureau terecht. U kunt contact opnemen met fam. Bogaard, Verburghlaan 38, telefoon 0174-242570 of via bogaardij@hotmail.com Postadres: Verburghlaan 38, 2685 SZ Poeldijk.